Ingen Nåde
Det e langt å gå til Royal Albert Hall
Sukker Og Salt